Browsing loại

Thế giới đó đây

Kinh dị: Món ăn từ chuột con còn đỏ hỏn

Nói đến những món ăn ẩm thực kinh dị có lẽ cả thế giới phải ngã mũ trước Việt Nam và có lẽ chỉ đứng sau Trung Quốc (đất nước có cả ngàn năm về lịch sử văn hóa ẩm thực kinh dị). Còn ở Việt Nam không đến nỗi ăn tái khi chuột con còn sống đỏ…