Khoa Học

: :

Albert Einstein và những lý thuyết đúng 99% về khoa học vũ trụ

Albert Einstein và những lý thuyết đúng 99% về khoa học vũ trụ

Einstein là nhà khoa học đại tài với nhiều phát minh vĩ đại. Ở thời điểm khoa học công nghệ chưa phát triển, ông đã có những khám phá đi trước thời đại cả trăm năm. Thế nhưng, trong những lý thuyết đấy cũng có những điều chưa chính xác. ...