Thế giới đó đây

: :

Trung Quốc: Phát hiện quả đồi lớn có nhiều mộ cổ chứa châu báu

Trung Quốc: Phát hiện quả đồi lớn có nhiều mộ cổ chứa châu báu

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra quả đồi nhiều mộ cổ chứa châu báu diện tích hơn 3 triệu km2 ở tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc. Tổng cộng có 9 nghĩa trang cổ đại và những ngôi mộ c&oac ...