Thế giới

: :

11 ngày sóng gió của ngành ngân hàng toàn cầu

11 ngày sóng gió của ngành ngân hàng toàn cầu

Trong suốt 11 ngày qua, ngành ngân hàng toàn cầu đã trải qua một thời kỳ sóng gió đầy khó khăn. Những biến động của thị trường và các vấn đề kinh tế chính trị đang gây ra sự lo ngại lớn đối với các nhà quản lý ngân hàng và nhà đầu tư trên khắp thế gi ...