Chính phủ yêu cầu triển khai thu phí tự động trên toàn quốc

Chính phủ yêu cầu triển khai thu phí tự động trên toàn quốc

Theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Văn phòng chính Phủ đã nêu rõ cần triển khai thu phí tự động trên toàn quốc. Nếu sau 31.07.2022 các đơn vị vẫn chưa triển khai thu phí tự động thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Luật pháp, thậm chí có thể áp dụng cả việc xem xét tạm dừng thu phí ( xả trạm). 

 Triển khai thu phí không dừng tự động trên toàn quốc 

Thông báo 158/TB-VPCP từ Văn phòng Chính phủ vừa có kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về những vướng mắc trong việc triển khai thu phí điện tử tự động không dừng. Cùng với đấy là các dự án/ trạm thu phí BOT và đánh giá về tiềm năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay.

Để sớm hoàn thành mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ đề ra, Phó thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ thu phí xe tự động nhanh chóng lắp đặt các dàn thu phí còn lại. Các trạm thu phí phải đảm bảo duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp, hoàn thành trước ngày 30.6.2022. 

Chính phủ yêu cầu triển khai thu phí tự động trên toàn quốc
Chính phủ yêu cầu triển khai thu phí tự động trên toàn quốc

Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án tổ chức giao thông, phương án xử lý các tình huống sự cố bất ngờ. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi về việc triển khai thí điểm thu phí không dừng tự động trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Lưu ý trong quá trình triển khai cần đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 

Bộ công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, các nhà đầu tư BOT tăng cường công tác điều tiết giao thông, nghiêm khắc xử phạt các phương tiện giao thông đi vào làn thu phí tự động không dừng khi chưa đủ điều kiện theo quy định. 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan sớm tiến hành khảo sát, đánh giá tiềm năng khai thác lưỡng dụng với Sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và Sân bay Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận). Cần có báo cáo với Phó Thủ tướng trong tháng 5.2022 này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.