Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa Vietnam Airlines nhận lương gần 1,1 tỷ đồng/năm

27/05/22
0
Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa Vietnam Airlines nhận lương gần 1,1 tỷ đồng/năm

Đặng Ngọc Hòa Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines nhận tổng lương, thù lao gần 1,1 tỷ đồng trong năm 2021 thời điểm Vietnam Airlines lỗ lũy kế khoảng 1 tỷ USD.

Số lỗ của Vietnam Airlines năm 2021?

Sau nhiều ngày chậm nộp, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với kết quả lỗ 2.685 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 9 liên tiếp hãng ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa đến mức 0 đồng.

Tính đến hết ngày 31/3, Vietnam Airlines lỗ lũy kế là 24.575 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). Doanh nghiệp âm vốn chủ sở hữu, các “ông lớn” hàng không Việt đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) theo quy định.

Nhiều người thắc mắc với kết quả kinh doanh như thế này, lương lãnh đạo Vietnam Airlines sẽ là bao nhiêu? Trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp không có các thông tin về tiền lương và thù lao cho các Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát.

Chủ tịch Đặng Ngọc Hoà nhận lương bao nhiêu thời điểm công ty lỗ hơn 1 tỷ?
Chủ tịch Đặng Ngọc Hoà nhận lương bao nhiêu thời điểm công ty lỗ hơn 1 tỷ?

Lương Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa là bao nhiêu khi hãng lỗ lũy kế 1 tỷ USD?

Cuối tháng 3, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước có văn bản gửi đội ngũ đại diện phần vốn Nhà nước tại Vietnam Airlines về số tiền lương năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của năm 2022.

Theo đó, trong năm 2021, căn cứ vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và lao động năm 2021 của công ty mẹ – Vietnam Airlines (lợi nhuận trước thuế âm 12.688 tỷ đồng), quỹ tiền lương thực hiện của ban điều hành, người lao động tại đây được tính bằng 60% mức tiền lương bình quân (gồm cả tiền thưởng an toàn, nếu có) thực tế năm 2019.

Cụ thể, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, nhận gần 91,5 triệu đồng/tháng, một năm nhận tương đương gần 1,1 tỷ đồng. Ông Lê Trường Giang, bà Nguyễn Thị Thiên Kim, ông Tạ Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhận trên 73 triệu đồng/tháng, một năm tương đương 878 triệu đồng. Ông Mai Hữu Thọ, Thành viên Ban kiểm soát nhận gần 46 triệu đồng/tháng, một năm tương đương 549 triệu đồng.

Được biết, tổng tiền lương chi cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên chuyên trách và thù lao các thành viên HĐQT, kiểm soát viên không chuyên trách của hãng trong năm 2021 là 4,6 tỷ đồng.

Sang năm nay 2022, sau khi tính đến những yếu tố khách quan do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận. Căn cứ mức độ giảm lỗ so với năm 2021, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xác định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa là 70 triệu đồng/tháng, tương đương với 840 triệu đồng/năm.

Các thành viên HĐQT hưởng 60 triệu đồng/tháng, Trưởng Ban kiểm soát hưởng 60 triệu đồng/tháng, tương đương với 720 triệu đồng/năm; kiểm soát viên hưởng 50 triệu đồng/tháng, tương đương với 600 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, mức thù lao của thành viên HĐQT, kiểm soát viên không chuyên trách bằng 20% mức tiền lương tương ứng của thành viên HĐQT, kiểm soát viên chuyên trách. Trường hợp năm nay, Vietnam Airlines bổ sung thành viên HĐQT hoặc kiểm soát viên thì mức tiền lương của người quản lý được xác định bằng mức lương của chức danh tương ứng.

Dự kiến, tổng tiền lương cho thành viên HĐQT, kiểm soát viên chuyên trách và thù lao thành viên HĐQT, kiểm soát viên không chuyên trách của Vietnam Airlines trong năm nay là gần 4,2 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.