Chính phủ yêu cầu trước 1/4 phải trình Luật Đất đai sửa đổi

Luật Đất đai sửa đổi phải trình Chính phủ trước 1/4

2023-03-22 07:51:49

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi và trình Chính phủ trước ngày 1/4. Tính đến nay, đã có gần 8.000 lượt ý kiến của các cá nhân, tổ chức trên cả nước góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thông qua hình thức website để lấy kiến nhân dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Chính phủ yêu cầu trình Luật Đất đai sửa đổi trước ngày 1/4

  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện cố  164/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Trong công điện nêu rõ, thời gian sắp tới vẫn sẽ tiếp tục việc lấy ý kiến của nhân dân đóng góp cho dự thảo Luật đất đai cho đến khi dự án luật được Quốc hội thông qua. 

  Để việc tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của và Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cần tập trung tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến của nhân dân. Sau đó, gửi lên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kinh tế Quốc Hội theo đúng thời gian được nêu rõ trong kế hoạch của Chính Phủ, muộn nhất là trước ngày 20/3/2023. 

  Chính phủ yêu cầu trình Luật Đất đai sửa đổi trước ngày 1/4

  Chính phủ yêu cầu trình Luật Đất đai sửa đổi trước ngày 1/4

  Công điện của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc việc gửi báo cáo theo đúng kế hoạch. Đồng thời, các trường hợp chậm trễ trong việc gửi báo cáo kết quả lấy ý kiến cũng phải thông báo lên Chính phủ để có hướng giải quyết. 

  Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có nhiệm vụ tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ một cách toàn diện, khách quan tất cả ý kiến của nhân dân để xây dựng báo cáo Chính phủ về kết quả  lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Bên cạnh đấy, cần hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi để trình Chính phủ trước ngày 1/4/2023.

  “Chế độ sử dụng các loại đất” được quan tâm nhiều nhất

  Theo thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến hết ngày 15/3/2023, đã có  7.979 lượt ý kiến của các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thông qua website. Trong số gần 8.000 ý kiến cho 10 nội dung trong bộ luật được quan tâm nhiều nhất, bao gồm: 

  • Chế độ sử dụng các loại đất (nhận được 1209 ý kiến chiếm 15,2%)
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (nhận được 990 ý kiến chiếm 12,4%)
  • Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (nhận được 756 ý kiến chiếm 9,5%)
  • Đăng ký đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nhận được 667 ý kiến chiếm 8,3%)
  • Quy hoạch, sử dụng đất (nhận được 645 ý kiến chiếm 8,1%)
  • Thu hồi đất, trưng dụng đất (nhận được 602 ý kiến chiếm 7,5%)
  • Quy định chung (nhận được 544 ý kiến chiếm 6,8%)
  • Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai (nhận được 541 ý kiến chiếm 6,78%)
  • Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (nhận được 437 ý kiến chiếm 5,5%)
  • Tài chính về đất đai, giá đất (nhận được 392 ý kiến chiếm 4,9%).

  Nội dung lấy ý kiến về Luật đất đai sửa đổi từ nhân dân 

  Nội dung lấy ý kiến về Luật đất đai sửa đổi từ nhân dân 

  Bên cạnh đấy, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nhận được 84 ý kiến đóng góp thông qua văn bản, trong đó có 62 ý kiến của cá nhân và 22 ý kiến của tổ chức. 01 tỉnh (Lào Cai) đã hoàn thành nhiệm vụ, gửi báo cáo kết quả lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn về Bộ. 

  Liên quan đến nội dung cụ thể, một số Điều liên quan đến thu hồi đất nhận được nhiều ý kiến phải hồi. Bao gồm: 

  • Điều 79: Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng (nhận được 108 lượt góp ý)
  • Điều 78: Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (nhận được 86 lượt ý kiến)
  • Điều 89: Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất (nhận được 64 lượt ý kiến)
  • Điều 77: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (nhận được 63 ý kiến).

  Nguyễn Hà

  Gửi bình luận

  Làm lại

  Tạp chí Sao