Những điểm mới về phụ cấp, trợ cấp và tiền lương 2023 cần lưu ý

Những điểm mới về phụ cấp, trợ cấp và tiền lương 2023 cần lưu ý

2022-12-02 16:31:15

  Mức tiền lương 2023 và thu nhập tăng thêm mỗi tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù. Tuy nhiên mức tăng này cần bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022. Bên cạnh đó, còn có nhiều điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp đã được thay đổi.

  Tăng lương cơ sở từ 1 tháng 7 năm 2023

  Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. HIện tại đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Đây là điều khiến người lao động vui mừng trước những biến động không ngừng của giá cả thị trường. Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. 
  Tiền lương 2023 sẽ tăng từ 1/7/2023
  Tiền lương 2023 sẽ tăng từ 1/7/2023

  Chưa thực hiện cải cách tiền lương 2023

  Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023 đã được ban hành. Tuy nhiên, trong năm 2023 sẽ chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù với các cơ quan và đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính ở Trung ương. Quy định này được cấp có thẩm quyền quy định cho đến khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

  Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày tăng lương cơ sở

  Theo quy định, lương hưu sẽ tăng 12,5%, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Bên cạnh đó còn có chế độ hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

  Tăng mức chuẩn trợ cấp dành cho người có công

  Việc tăng mức chuẩn trợ cấp cho người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị. Mức tăng là 20,8% cho các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

  Tăng phụ cấp ưu đãi nghề

  Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề. Ap dụng đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ký ngày 30-12-2021 của Bộ Chính trị. Trên đây là 5 thay đổi về tiền lương 2023 và những khoản trợ cấp, phụ cấp liên quan. Theo dõi Trangtin24h để cập nhật thêm nhiều tin tức hấp dẫn mới nhất.

  Gửi bình luận

  Làm lại

  Từ khóa:

  Tạp chí Sao