Từ ngày 1.7 lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% 

Từ ngày 1.7 lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% 

2022-06-15 11:32:18

  Bắt đầu từ ngày 1.7, mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành, tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng. Nghị quyết này khiến nhiều người lao động cảm thấy vui mừng khi được tăng lượng để cải thiện đời sống trước tình trạng lạm phát đang tăng cao. 

  Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ ngày 1.7

  Ngày 12.6, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định 38/2022 quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.7.2022.  Nghị định quy định về mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu theo giờ, áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bao gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động là những doanh nghiệp, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân, hợp tác xã có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo thỏa thuận. 
  Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ ngày 1.7
  Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ ngày 1.7
  Theo nghị định vừa ký ban hành, tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng  thêm 6%, tương ứng tăng từ  180.000 - 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu đang hiện hành. Mức lương tối thiểu tháng được quy định theo 4 vùng cụ thể như sau: 
  • 1. Vùng 1 tăng 260.000 đồng, từ mức 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng. 
  • 2. Vùng 2 tăng 240.000 đồng, từ mức 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.
  • 3. Vùng 3 tăng 210.000 đồng từ mức 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng. 
  • 4. Vùng 4 tăng 180.000 đồng từ mức 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.
  Đối với mức lương tối thiểu giờ theo quy định đối với 4 vùng cụ thể như sau: 
  • Vùng 1 người loa động được hưởng mức lương là 22.500 đồng/giờ
  • Vùng 2 người loa động được hưởng mức lương là 20.000 đồng/giờ
  • Vùng 3 người loa động được hưởng mức lương là 17.500 đồng/giờ
  • Vùng 4 người loa động được hưởng mức lương là 15.600 đồng/giờ
  Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu vùng theo tháng chính là mức lương thấp nhất để làm cơ sở thỏa thuận và trả lương cho người lao động, áp dụng theo hình thức trả lương theo tháng. Mức lương này được chi trả đảm bảo dựa theo công việc hoặc chức danh khi người lao động làm việc đủ thời gian hoặc hoàn thành định mức lao động, công việc đã thỏa thuận.  Mức lương tối thiểu theo giờ là mức lương thấp nhất để làm cơ sở  thỏa thuận và trả lương cho người lao động áp dụng theo hình thức trả lương theo giờ. Mức lương được chi trả phải bảo đảm dựa theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ khi hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận. Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần, theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

  Gửi bình luận

  Làm lại

  Từ khóa:

  Tạp chí Sao