VIDEO Cụ ông đón cụ bà say rượu - Chỉ mong về già được thế này

VIDEO Cụ ông đón cụ bà say rượu - Chỉ mong về già được thế này

2022-10-27 11:21:26

  Trên đường đi gặp một cụ công tóc đã bạc chờ theo cụ bà tóc cũng bạc trắng phía trước. Ông uy dũng lái xe còn bà gục vào đầu xe. Đi lên hỏi han xem có việc gì thì "Không, bà ấy uống say tôi phải đi đón về". Xem video cụ ông đón cụ bà say rượu chỉ ước về già mình cũng có một người bên cạnh ấm áp thế này.

  Rat hai huoc

  Rat hai huoc 2023-03-22 07:44:46
  Trả lời
  Gửi bình luận

  Làm lại

  Từ khóa:

  Khám phá

  Video thế giới động vật: cầy mangut "hành xác" rắn mamba
  Video thế giới động vật: cầy mangut

  Video thế giới động vật: cầy mangut hành hạ rắn mamba dưới góc động thuyết minh h&agra

  Tạp chí Sao